23 sty Brak komentarzy admin Reklama , , ,

Content marketing można spróbować określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na pozyskiwaniu przyszłych, potencjalnych usługobiorców dzięki publikowaniu niezwykle interesujących oraz bardzo przydatnych dla nich treści, które bywają skierowane oraz mogą zaciekawić ściśle skonkretyzowaną grupę odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do tradycyjnych rodzajów marketingu, które opierają się w głównej mierze na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, że bazuje na wytwarzaniu długookresowych relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym stosunkom oraz obustronnemu zaangażowaniu.
Pojęciem content marketing można opisywać jakiekolwiek treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to przede wszystkim różnorodne artykuły eksperckie albo też artykuły sponsorowane, książki elektroniczne, webinary, e-video, podcasty, grafiki informacyjne, poradniki, raporty i tym podobne, które są powiązane, ich najważniejszym zadaniem jest udostępnienie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz informacji.
Mogą to być materiały odnoszące się do określonej dziedziny, za sprawą czego obydwie strony, zarówno dany właściciel firmy, jak i potencjalny klient, otrzymują z tego tytułu jak najlepsze zyski, korzyści.
Content marketing można definiować również szerzej, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często może obejmować również materiały, które można przygotowywać. Są to na przykład treści w konkretnej prasie branżowej, różnego rodzaju gazetkach, folderach, drukach reklamowych, katalogach, poradnikach drukowanych, książkach et cetera.
Content Marketing jest w głównej mierze bezpośrednio związany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, określonej marki poprzez skłonienie przyszłych, ewentualnych konsumentów do samodzielnego propagowania odpowiednich wiadomości, różnych informacji na temat konkretnej firmy, instytucji lub też proponowanych przez nią wytworów bądź świadczeń.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, profesjonaliści, którzy na co dzień pracują w branży związanej z content marketingiem, wykorzystują różnorodne techniki zdobywania i docierania do kolejnych, potencjalnych klientów.
Jednymi z najpopularniejszych możliwości przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, jak również blogi branżowe, które pomagają, dają możliwość bardzo szybkiego popularyzowania konkretnych treści marketingowych.
Content marketing poprzez upublicznianie atrakcyjnych wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacząco poprawia swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zauważyć, że nierzadko wykorzystywaną formą content marketingu, poza infografikami, materiałami wideo oraz raportami, są teksty.
Ich autorzy mają możliwość w dowolny sposób dopasować formę tekstu do konkretnego odbiorcy, jak również do pierwotnie obranej przez daną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z wielorakich rodzajów tekstów, do których należą między innymi blogi firmowe, materiały poradnikowe, wywiady, recenzje, opisy określonych produktów.
Content marketing ma w pierwszej kolejności na celu zainteresowanie i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też bardzo konkretnej grupy odbiorców.